Gestionarea resurselor de apă

Oamenii, natura și activitățile economice au nevoie de acces la apă de bună calitate. Pentru a produce energie și alimente și pentru a fabrica bunurile de care avem nevoie zi de zi sunt necesare cantități imense de apă. Reabilitarea cursurilor de apă la starea lor naturală este esențială pentru a le asigura peștilor, păsărilor și animalelor hrana și habitatele de care au nevoie.

Apa urmează un ciclu – ea circulă continuu între mări, aer și sol, trece prin râuri, lacuri, pe sub pământ și apoi se întoarce din nou în mare.
Conform actului legislativ principal existent la nivel european în domeniul apei (directiva-cadru privind apa), bazinele râurilor sunt sisteme care trebuie gestionate în mod coordonat, chiar dacă sunt implicate țări diferite. Scopul legislației este asigurarea, până în 2015, a unei „stări bune” a apelor în întreaga Uniune.

Un mediu marin sănătos este, de asemenea, vital. Poluarea marină provine de obicei de pe uscat, dar poate fi provocată și de activitățile maritime sau își poate avea sursa în atmosferă. Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” adoptă o abordare coordonată a gestionării activităților umane care au impact asupra mediului marin. Scopul directivei este ca, până în 2020, să asigure îmbunătățirea stării apelor marine. Alte acte legislative ale UE prevăd protejarea apei potabile și a apei pentru scăldat.

Pentru a gestiona resursele de apă în mod corespunzător, calitatea trebuie să fie monitorizată îndeaproape. Statele membre verifică starea apelor lor și întocmesc planuri în care indică modul în care intenționează să se ocupe de curățarea lor. Aceste planuri sunt stocate într-o bază centrală de date numită WISE.

Sistemul de informare privind apa pentru Europa (Water information system for Europe).
Odată cu schimbările climatice, inundațiile și seceta sunt susceptibile de a deveni tot mai frecvente în Europa. Ecosistemele acvatice ar putea, de asemenea, suferi schimbări. Prin urmare, va trebui să ne adaptăm, dobândind noi competențe în materie de gestionare a apei.

Este clar că trebuie să facem mai mult pentru a îmbunătăți calitatea și cantitatea resurselor de apă ale Europei și pentru a ne asigura că le utilizăm în mod adecvat. Măsurile de care avem nevoie sunt prezentate într-un plan privind protejarea resurselor de apă ale Europei până în 2020. Obiectivul este acela de a garanta că cetățenii europeni vor beneficia în viitor de surse suficiente de apă de bună calitate

Sursa: europa.eu