Legislatie Generala

Nationala

Europeana

  • Noua Directiva DEEE (2012/19/EU) privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE);
  • Directiva 65 2011 a PE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 11032010 AL COMISIEI privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundari (reincarcabili) si auto;
  • Directiva 2006_66_2007 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori;
  • Directiva Europeana 96 din 2002 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
  • DECIZIA (UE) 2019/63 A COMISIEI din 19 decembrie 2018 privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul producției de echipamente electrice și electronice, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/ 2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)
  • DECIZIA (UE) 2017/1508 A COMISIEI din 28 august 2017 privind documentul de referință referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul producător de alimente și băuturi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)
  • DECIZIA (UE) 2018/813 A COMISIEI din 14 mai 2018 privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul agricol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)