Cum funcționează legislația UE în domeniul mediului?

Sistemul juridic al UE este simplu – există două tipuri de acte legislative. În timp ce unele dintre acestea (regulamentele) se aplică la nivelul UE de îndată ce sunt adoptate, altele (directivele) trebuie să fie transpuse în legislația națională. Directivele precizează obiectivele pe care dorim să le realizăm, dar statele membre decid cum o vor face.

Comisia ajută statele membre, pregătind liste de verificare cu elementele care trebuie acoperite. De asemenea, publicăm tablouri de bord pentru legislație, care permit autorităților naționale și populației să urmărească ritmul în care se progresează și să compare situația țării lor cu cea din celelalte state membre.

Acțiuni în justiție

Acțiunea în justiție este soluția la care se apelează în ultimă instanță. Atunci când apar probleme, mai întâi ne adresăm în scris statelor membre și le cerem detalii cu privire la situația în cauză. Apoi încercăm să găsim o modalitate de a soluționa problema. În cazul în care nu reușim să remediem situația pe această cale, ne putem adresa Curții de Justiție de la Luxemburg.

Odată ce este notificată o lege națională, verificăm dacă aceasta acoperă toate punctele. Dacă există probleme, facem o verificare încrucișată cu autoritățile naționale, pentru a ne asigura că deținem toate informațiile corecte, înainte de a intenta o acțiune în justiție.

În cele din urmă, verificăm dacă normele sunt respectate. Pe lângă verificările pe care le efectuăm pe cont propriu, ne bazăm și pe rapoartele primite din partea autorităților naționale și pe informațiile furnizate de cetățeni și organizațiile de protecție a mediului. În cazul în care considerăm că o lege nu este aplicată corect, putem iniția acțiuni în instanță.

Cetățenii ne pot ajuta foarte mult. În baza legislației UE, toți cetățenii au dreptul de a obține informații de la autoritățile publice și ne pot contacta atunci când consideră că autoritățile lor nu au reușit să își îndeplinească obligațiile privind protecția mediului. Cetățenii pot depune o plângere, dar, de cele mai multe ori, este mai ușor și mai rapid dacă se adresează instanțelor naționale. Comisia a organizat cursuri speciale de formare privind legislația de mediu a UE, pentru a-i ajuta pe judecătorii și inspectorii naționali să o înțeleagă mai bine și pentru a favoriza o cooperare mai strânsă. Facem același lucru și pentru organizațiile de protecție a mediului.

Legislația UE are aceeași forță ca și legislația națională, oferindu-le autorităților naționale, întreprinderilor și cetățenilor drepturi și obligații, în egală măsură.