AER CURAT

De ce vă privește?

Aerul curat este o necesitate esențială pentru toți, nu un lux

Sănătatea noastră, mediul nostru… și chiar economia noastră depind de el

Trebuie să combatem împreună poluarea aerului, deoarece aceasta nu se oprește la frontiere

Cu toții putem avea o influență pozitivă adoptând practici mai verzi în transporturi, energie, industrie și agricultură

CETĂȚENII EUROPENI AȘTEAPTĂ MĂSURI DIN PARTEA UE!

72 % dintre europeni spun că autoritățile publice nu depun eforturi suficiente pentru a promova o bună calitatea a aerului.

CALITATEA AERULUI ÎN EUROPA

În fiecare an, Agenția Europeană de Mediu publică o evaluare cu o privire de ansamblu asupra calității aerului din UE și din statele membre, care include estimări privind efectele poluării aerului asupra sănătății și impacturile acesteia asupra ecosistemelor.
Mai multe informații: http://www.eea.europa.eu/ro/themes/air

79 % dintre europeni consideră că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru a aborda calitatea aerului.

Știați că…?

Poluarea aerului duce la peste 400 000 de decese premature în fiecare an în UE

Poluarea aerului afectează aproape două treimi din ecosistemele noastre

Poluarea aerului se traduce în costuri de 4 miliarde EUR pentru asistență medicală și 16 miliarde EUR pentru zile lucrătoare pierdute în UE

Fiecare respirație contează

Aerul din jurul nostru este alcătuit în principal din azot și oxigen molecular, dar conține și pulberi în suspensie și alți poluanți atmosferici. Unele dintre acestea apar natural, altele sunt produse de om.
Poluarea aerului ne afectează pe toți, dar nu în aceeași măsură. Persoanele cele mai vulnerabile sunt cele cu boli de inimă sau pulmonare, cele cu alergii, vârstnicii și sugarii.
Datorită politicilor eficiente și cooperării internaționale, aerul din Europa de azi este mai curat decât în ultimele decenii, ceea ce ne avantajează pe toți.
Dar deoarece milioane de oameni încă sunt sever afectați, eforturile noastre pentru un aer mai curat trebuie să continue.

Aer curat pentru Europa

Poluarea aerului cauzează sau înrăutățește atacurile cerebrale, bolile cardiovasculare, astmul și bronșita. Programul „Aer curat pentru Europa” al Comisiei Europene vizează reducerea la cel puțin jumătate a impacturilor poluării aerului asupra sănătății până în 2030.
Mai multe informații: http://ec.europa. eu/environment/air/cleaner_air

Vă mai amintiți de marele SMOG?

Poluarea gravă a aerului în marile orașe industriale ale Europei era ceva obișnuit, deseori ca rezultat direct al arderii necontrolate a cărbunelui – poate că vă amintiți de Marele Smog din Londra din 1952. Datorită, în parte, eficienței legislației la nivelul întregii UE, emisiile produse de locuințe și de fabrici – deși nu au fost eliminate complet – au fost reduse vizibil.

Ce s-a întâmplat cu PLOAIA ACIDĂ?

Concentrațiile ridicate de dioxid de sulf fac ploaia acidă. În anii 1970, a devenit clar că emisiile de la combustibilii fosili folosiți la mii de mile distanță au cauzat acidifierea gravă a râurilor, a lacurilor și a pădurilor din Europa. Cooperarea internațională de succes și reducerile obligatorii din punct de vedere juridic au contribuit la reducerea semnificativă a ploii acide.

…Politicile pentru un aer curat au avut o influență pozitivă!