Dreptul de a fi informați

Multe reglementări privind protecția mediului obligă guvernele să comunice informațiile pe care le colectează cu privire la starea mediului. Acest lucru vine în avantajul cetățenilor, ei putând afla date despre siturile potențial periculoase, despre emisiile eliberate în atmosferă de către centralele electrice și despre calitatea apei în mare și în zonele pentru scăldat.

UE a semnat Convenția de la Aarhus a ONU, care a intrat în vigoare la 30 octombrie 2001. Convenția vă conferă dreptul de a consulta informațiile despre mediu deținute de autoritățile publice („acces la informațiile de mediu”). Este vorba, printre altele, despre informații privind starea mediului, politicile sau măsurile elaborate și starea sănătății și a siguranței umane, în cazul în care acestea ar putea fi afectate de factorii de mediu.
Aveți dreptul să obțineți aceste informații în termen de o lună de la data la care le solicitați și nu trebuie să vă motivați demersul.
De asemenea, Convenția vă oferă dreptul de a participa la procesul decizional în domeniul mediului.

Autoritățile publice trebuie să ia măsuri pentru a permite publicului și ONG-urilor să își prezinte observațiile cu privire la propunerile de proiecte care afectează mediul sau referitoare la planuri și programe privind mediul. Aceste observații trebuie să fie luate în considerare atunci când se iau deciziile, iar publicul trebuie să fie informat cu privire la deciziile finale și motivele care stau la baza lor („participarea publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu”).

De asemenea, Convenția vă oferă dreptul de a contesta deciziile publice care au fost luate fără a se respecta legislația de mediu („accesul la justiție”).
Nu în ultimul rând, Convenția obligă autoritățile să difuzeze în mod activ informațiile despre mediu pe care le dețin. O mare parte din aceste informații sunt acum centralizate la nivelul UE. Aceasta înseamnă că vă puteți îndrepta atenția către zonele protejate din UE cu ajutorul dispozitivului de vizualizare Natura 2000, puteți verifica emisiile atmosferice din regiunea dumneavoastră prin intermediul EPRTR (Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi) și explora numeroase hărți prin intermediul aplicației Eye on Earth.

Extrem de multe informații sunt centralizate prin intermediul Agenției Europene de Mediu, cu ajutorul Eionet (rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu).
Rețeaua Eionet reunește organisme de mediu, agenții, centre de cercetare publice și private și centre de expertiză din întreaga Europă. Este formată din SEE, șase centre tematice europene și o rețea de aproximativ 1 000 de experți din 39 de țări, care lucrează în peste 350 de agenții naționale de mediu și alte organisme care se ocupă cu informațiile despre mediu.

Sursa: europa.eu