Cheltuielile pentru protecția mediului în anul 2018

Domeniul: Mediul înconjurător

  • În anul 2018, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost de aproximativ 14,7 miliarde lei ‘1)’ reprezentând aproximativ 1,6% din PIB ‘2)’.
  • La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul deşeurilor la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 77,5% din totalul cheltuielilor pe domeniul deşeurilor.
  • La nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionării apelor uzate la administraţia publică, acestea reprezentând 78,0% din totalul investiţiilor pe domeniul gestionării apelor uzate.

Cheltuielile pentru protecţia mediului pe sectoare de activitate şi categorii de cheltuieli în anul 2018

Datele tabelului în format xlsx

*Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică, cercetare-dezvoltare, alte activități profesionale, științifice și tehnice.

La nivel naţional, ponderea investiţiilor producătorilor nespecializaţi a reprezentat 47,4% în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului, urmate de cele ale investiţiilor administraţiei publice (41,1%) şi de investiţiile producătorilor specializaţi (11,5 %). Din cheltuielile pentru protecţia mediului a producătorilor nespecializaţi în domeniul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” s-au înregistrat 31,6%, în timp ce în sectorul „industria extractivă” s-au realizat 22,6%, iar sectorul „ industria prelucrătoare” a cheltuit 19,7%.

Investitii pentru protecția mediului pe domenii de mediu și categorii de producători în anul 2018

Datele tabelului în format xlsx

*Alte domenii de mediu = Reducerea zgomotului şi vibraţiilor+protecţia împotriva radiaţiilor+Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului+alte activităţi de mediu

Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate la managementul deşeurilor (44,1% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului la nivel naţional), urmate de cheltuielile pentru alte domenii de mediu (18,7%) şi de cheltuielile pentru gestionarea apelor reziduale şi de protecția aerului cu câte 16,3%.

Cheltuielile pentru protecţia mediului pe domenii de mediu şi categorii de producători la nivel naţional în anul 2018

Datele tabelului în format xlsx

*Alte domenii de mediu = Reducerea zgomotului şi vibraţiilor+protecţia împotriva radiaţiilor+Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului+alte activităţi de mediu

‘1)’ Cheltuielile la nivel naţional includ: investiţiile, cheltuielile curente interne (cheltuielile curente efectuate prin activităţi proprii de
protecţia mediului) şi alte cheltuieli ale administraţiei publice (subvenţii acordate, transferuri), nefiind cuprinse cheltuielile curente
externe (reprezentând în principal cheltuielile pentru cumpărarea de servicii de protecţia mediului de la terţi)
‘2)’ PIB -2018 date provizorii

sursa: INS